Oglas Prodaje se LÄNNEN 213 C bager točkaš na aukciji je prodat i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
SCHAEFF HML 40 bager točkaš SCHAEFF HML 40 cena na upit Bager točkaš 1989 8114 m/č Hrvatska, Karlovac
ATLAS 1604 K ZW bager točkaš ATLAS 1604 K ZW cena na upit Bager točkaš 1989 7365 m/č Bosna i Hercegovina, Posušje
LÄNNEN 213 C bager točkaš
Prodato
LÄNNEN 213 C bager točkaš
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 2
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 3
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 4
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 5
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 6
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 7
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 8
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 9
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 10
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 11
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 12
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 13
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 14
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 15
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 16
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 17
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 18
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 19
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 20
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 21
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 22
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 23
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 24
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 25
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 26
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 27
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 28
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 29
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 30
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 31
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 32
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 33
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 34
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 35
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 36
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 37
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 38
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 39
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 40
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 41
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 42
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 43
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 44
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 45
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 46
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 47
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 48
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 49
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 50
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 51
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 52
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 53
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 54
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 55
LÄNNEN 213 C bager točkaš slika 56
1/56
Marka LÄNNEN
Model 213 C
Godina proizvodnje 1989
Radnih sati 9762 m/č
Lokacija Švedska
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID QT30440
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
Wheel excavator Lännen 213 C
Brand: Lännen
Model: M 213 C
Machine number: 53130
Year model: 1989
Operating hours: 9762 hours ( current owner does not know if it has been knocked around )
Manufacturing number: 33075
Weight: 11000kg (basic machine)
Weight: work unit 2500kg
Tool mount: SMP 2 (uncertain)

Equipment
Grader bucket with tilt function
Excavator blade
Support legs

Seller's Comment:
According to the previous owner, the engine was replaced a few years ago with a 130hp (not sure about the manufacturer)
There is slack and some minor leakage.
a little more slack in attachment to the bucket (needs new wear steel)
The blade sometimes stops, possibly valve / leakage.
Overall, it does a good job.
Prikaži ceo komentar
Mobilbagger Lännen 213 C
Marke: Lännen
Modell: M 213 C
Maschinennummer: 53130
Baujahr: 1989
Betriebsstunden: 9762 Stunden (aktueller Besitzer weiß nicht, ob es umgestoßen wurde)
Herstellungsnummer: 33075
Gewicht: 11000kg (Basismaschine)
Gewicht: Arbeitseinheit 2500kg
Werkzeugaufnahme: SMP 2 (unsicher)

Ausrüstung
Graderschaufel mit Kippfunktion
Baggerklinge
Stützbeine

Kommentar des Verkäufers:
Laut Vorbesitzer wurde der Motor vor ein paar Jahren durch einen 130 PS (Hersteller nicht sicher) ersetzt.
Es gibt Spiel und einige kleinere Undichtigkeiten.
etwas lockerer in der Befestigung am Löffel (braucht neuen Verschleißstahl)
Die Klinge bleibt manchmal stehen, möglicherweise Ventil / Undichtigkeit.
Insgesamt macht es einen guten Job.
Ratasekskavaator Lännen 213 C
Kaubamärk: Lännen
Mudel: M 213 C
Masina number: 53130
Aasta mudel: 1989
Tööaeg: 9762 tundi (praegune omanik ei tea, kas see on ümber lükatud)
Tootmisnumber: 33075
Kaal: 11000kg (põhimasin)
Kaal: tööühik 2500kg
Tööriistakinnitus: SMP 2 (ebakindel)

Varustus
Kallutamisfunktsiooniga teehöövli kopp
Ekskavaatori tera
Tugijalad

Müüja kommentaar:
Eelmise omaniku sõnul vahetati mootor paar aastat tagasi 130hj vastu (tootjas pole kindel).
Esineb lõtku ja väikesi lekkeid.
kopa külge kinnitamine on veidi lõtv (vajab uut kuluvat terast)
Tera mõnikord peatub, võib-olla klapp / leke.
Üldiselt teeb see head tööd.
Ratinis ekskavatorius Lännen 213 C
Prekinis ženklas: Lännen
Modelis: M 213 C
Mašinos numeris: 53130
Modelis: 1989 m
Darbo valandos: 9762 valandos (dabartinis savininkas nežino, ar buvo apgadintas)
Gamybos numeris: 33075
Svoris: 11000kg (pagrindinė mašina)
Svoris: darbinis vienetas 2500kg
Įrankio laikiklis: SMP 2 (neaišku)

Įranga
Greiderio kaušas su pakreipimo funkcija
Ekskavatoriaus peilis
Atraminės kojos

Pardavėjo komentaras:
Ankstesnio savininko teigimu, variklis prieš keletą metų buvo pakeistas į 130 AG (dėl gamintojo neaišku).
Yra laisvumas ir nedidelis nuotėkis.
šiek tiek laisvesnis tvirtinimas prie kaušo (reikia naujo nusidėvėjusio plieno)
Ašmenys kartais sustoja, galbūt vožtuvas / nuotėkis.
Apskritai tai atlieka gerą darbą.
Riteņu ekskavators Lännen 213 C
Zīmols: Lännen
Modelis: M 213 C
Mašīnas numurs: 53130
Izlaiduma gads: 1989
Darba stundas: 9762 stundas (pašreizējais īpašnieks nezina, vai tas ir apgāzts)
Ražošanas numurs: 33075
Svars: 11000kg (pamata mašīna)
Svars: darba vienība 2500kg
Instrumenta stiprinājums: SMP 2 (neskaidrs)

Aprīkojums
Greidera kauss ar slīpuma funkciju
Ekskavatora asmens
Atbalsta kājas

Pārdevēja komentārs:
Pēc iepriekšējā īpašnieka teiktā, dzinējs pirms dažiem gadiem nomainīts pret 130zs (neesmu pārliecināts par ražotāju).
Ir atslābums un neliela noplūde.
nedaudz vairāk vaļīgāks stiprinājums pie kausa (nepieciešams jauns nodiluma tērauds)
Asmens dažreiz apstājas, iespējams, vārsts / noplūde.
Kopumā tas dara labu darbu.
Koparka kołowa Lännen 213 C
Marka: Lännen
Model: M 213 C
Numer maszyny: 53130
Model roku: 1989
Godziny pracy: 9762 godziny (obecny właściciel nie wie, czy został powalony)
Numer produkcyjny: 33075
Waga: 11000kg (maszyna podstawowa)
Waga: jednostka robocza 2500 kg
Uchwyt narzędziowy: SMP 2 (niepewny)

Ekwipunek
Łyżka do równiarki z funkcją przechylania
Ostrze koparki
Nogi podporowe

Komentarz sprzedawcy:
Według poprzedniego właściciela kilka lat temu silnik został wymieniony na 130 KM (nie jestem pewien co do producenta).
Jest luz i niewielki wyciek.
trochę więcej luzu w zamocowaniu do łyżki (potrzebna nowa stal ścieralna)
Ostrze czasami się zatrzymuje, prawdopodobnie zawór / wyciek.
Ogólnie rzecz biorąc, wykonuje dobrą robotę.
Hjulgrävare Lännen 213 C
Märke: Lännen
Modell: M 213 C
Maskinnummer: 53130
Årsmodell: 1989
Driftstimmar: 9762 timmar ( nuvarande ägare vet inte om den har slagit runt )
Tillverkningsnummer: 33075
Vikt: 11000kg (grundmaskin)
Vikt: arbetsaggregat 2500kg
Redskapsfäste: SMP 2 (osäkert )

Utrustning
Planerskopa med tiltfunktion
Schaktblad
Stödben

Säljarens kommentar:
Enligt förgående ägare så har motorn bytts ut för några år sedan till en 130hk ( osäker på tillverkare )
Glapp och något mindre läckage förekommer.
lite mer glapp i fäste till skopan ( behöver nytt slitstål )
Schaktbladet stannar upp ibland eventuellt ventil / läckage.
I det stora hela gör den ett bra jobb.