Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima

PDF
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 2
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 3
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 4
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 5
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 7
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 8
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 9
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 10
Prima Power PLATINO 1530 laserska mašina sa vlaknima slika 11
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/11
PDF
31.740 €
149.000 PLN
≈ 3.722.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Marka Prima Power
Model PLATINO 1530
Tip laserska mašina sa vlaknima
Lokacija Poljska Jelenia Góra
Datum objavljivanja juče
Machineryline ID GM30432
Opis
Ukupne dimenzije 10.6 m × 3.54 m × 2.5 m
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
The Prima Power Platino 1530HS laser was built by Prima Industrie S.p.A. in 2006 in Italy. The machine is used for cutting sheets of 20 mm thick black steel, 12 mm thick stainless steel and 8 mm thick aluminum. The laser is equipped with a Primach 20L CNC control and has a power of 4 kW. In addition to the X, Y, Z axes, the machine has an independent F axis with the possibility of programming the focus position and the distance of the nozzle. The X / Y / Z / F axes have maximum feeds of 3050 mm, 1525 mm, 150 mm and 25 mm, respectively. The machine is equipped with: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 resonator with a power range from 200 to 3000 W and a cooling aggregate. In addition, the price of the laser also includes 3 cylinder regulators made of chrome-plated brass with a stainless steel diaphragm in the first stage of reduction and a bellows structure in the second stage of reduction, and 2 cylinder regulators for oxygen and nitrogen mounted on the beam. The device weighs 10 tons. A new turbine has been installed in the machine.
Characteristics of the PRIMA POWER PLATINO 1530 HS laser
– laser power: 4 kW
– maximum cutting thickness (black steel): 20 mm
– maximum cutting thickness (stainless steel): 12 mm
– maximum cutting thickness (aluminum): 8 mm
– independent F axis with programmable focus position and nozzle distance
– maximum feeds in the X / Y / Z / F axes: 3050/1525/150/25mm
– maximum feed speed in the X and Y axes: 100 m/min.
– maximum simultaneous feed speed in both X and Y axes: 140 m/min.
– capacitive sensor of a constant distance between the cutting head and the sheet surface
– linear axis resolution: 0.001 mm
– positioning accuracy (Pa): 0.03 mm
– repeatability: 0.03 mm
– maximum power consumption: 55 kW
– voltage: 400 V / 50 Hz
– minimum air pressure: 7 bar
– maximum air consumption: 70 m3/h
– average air consumption: 52 m3/h
– dimensions of the machine (with an automatic pallet exchanger and housing) (length x width x height): 10600 x 3540 x 2500 mm
– weight of PLATINO 1530HS laser: 10 t
Equipment of the PRIMA POWER PLATINO 1530HS laser
– CNC control: Primach 20L
– resonator: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– CAM software
– laser source: CP4000
– network card for CNC
– CNC console
– cooling aggregate
– data transmission: RJ45 and USB
– material position recognition system on the table
– plasma monitoring and reboot system
– support table with a fixed pallet, comb type
– automatic table exchanger type PA
– high pressure cutting kit and gas switch
– Teleservice module with installation and configuration
– lubricating device for fast burn-through
– air dryer and filters
– cutting head with anti-collision mechanism
– cylinder regulators made of chrome-plated brass with a stainless steel diaphragm (3 pcs.)
– cylinder reducers for oxygen and nitrogen (2 pcs.)
Technical specification of the Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 resonator
– installed power: 4000 W
– power range: 200-3000 W
– wavelength: 10.6 micrometers
– pulse frequency: 0-2 kHz
– pulse width: >250 microseconds
– wavelength: 10.6 micrometers
Prikaži ceo komentar
Laser Prima Power Platino 1530HS byl vyroben společností Prima Industrie S.p.A. v roce 2006 v Itálii. Stroj se používá pro řezání plechů z černé oceli o tloušťce 20 mm, nerezové oceli o tloušťce 12 mm a hliníku o tloušťce 8 mm. Laser je vybaven CNC řízením Primach 20L a má výkon 4 kW. Kromě os X, Y, Z má stroj samostatnou osu F s možností programování polohy ohniska a vzdálenosti trysky. Osy X / Y / Z / F mají maximální posuvy 3050 mm, 1525 mm, 150 mm a 25 mm. Stroj je vybaven: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 rezonátorem s rozsahem výkonu od 200 do 3000 W a chladicím agregátem. Kromě toho jsou v ceně laseru také 3 válcové regulátory z pochromované mosazi s nerezovou membránou v prvním stupni redukce a vlnovcovou konstrukcí ve druhém stupni redukce a 2 válcové regulátory pro kyslík a dusík namontované na nosníku. Zařízení váží 10 tun. Do stroje byla instalována nová turbína.
Charakteristiky laseru PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– výkon laseru: 4 kW
– maximální řezná tloušťka (černá ocel): 20 mm
– maximální řezná tloušťka (nerez): 12 mm
– maximální řezná tloušťka (hliník): 8 mm
– nezávislá osa F s programovatelnou polohou zaostření a vzdáleností trysek
– maximální posuvy v osách X / Y / Z / F: 3050/1525/150/25 mm
– maximální rychlost posuvu v osách X a Y: 100 m/min.
– maximální rychlost současného posuvu v osách X i Y: 140 m/min.
– kapacitní snímač konstantní vzdálenosti mezi řeznou hlavou a povrchem plechu
– rozlišení lineární osy: 0,001 mm
– přesnost polohování (Pa): 0,03 mm
– opakovatelnost: 0,03 mm
– maximální příkon: 55 kW
– napětí: 400 V / 50 Hz
– minimální tlak vzduchu: 7 barů
– maximální spotřeba vzduchu: 70 m3/h
– průměrná spotřeba vzduchu: 52 m3/h
– rozměry stroje (s automatickým výměníkem palet a krytem) (délka x šířka x výška): 10600 x 3540 x 2500 mm
– hmotnost laseru PLATINO 1530HS : 10 t
Zařízení laseru PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– CNC řízení: Primach 20L
– rezonátor: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– CAM software
– laserový zdroj: CP4000
– síťová karta pro CNC
– CNC konzole
– chladicí agregát
– přenos dat: RJ45 a USB
– systém rozpoznávání polohy materiálu na stole
– plazmový monitorovací a restartovací systém
– opěrný stůl s pevnou paletou hřebenového typu
– automatický stolní výměník typu PA
– vysokotlaká řezací sada a spínač plynu
– Modul teleservisu s instalací a konfigurací
– mazací zařízení pro rychlé prohoření
– vysoušeč vzduchu a filtry
– řezací hlava s protikolizním mechanismem
– válcové regulátory z pochromované mosazi s nerezovou membránou (3 ks)
– redukční ventily pro kyslík a dusík (2 ks)
Technická specifikace rezonátoru Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– instalovaný výkon: 4000W
– rozsah výkonu: 200-3000 W
– vlnová délka: 10,6 mikrometrů
– frekvence pulzů: 0-2 kHz
– šířka pulzu: >250 mikrosekund
– vlnová délka: 10,6 mikrometrů
Der Prima Power Platino 1530HS Laser wurde 2006 von Prima Industrie S.p.A. in Italien gebaut. Die Maschine dient zum Schneiden von Blechen aus 20 mm dickem Schwarzstahl, 12 mm dickem Edelstahl und 8 mm dickem Aluminium. Der Laser ist mit einer Primach 20L CNC-Steuerung ausgestattet und hat eine Leistung von 4 kW. Neben den X-, Y-, Z-Achsen verfügt die Maschine über eine unabhängige F-Achse mit der Möglichkeit, die Fokuslage und den Düsenabstand zu programmieren. Die Achsen X / Y / Z / F haben maximale Vorschübe von 3050 mm, 1525 mm, 150 mm bzw. 25 mm. Die Maschine ist ausgestattet mit: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 Resonator mit einem Leistungsbereich von 200 bis 3000 W und einem Kühlaggregat. Außerdem sind im Preis des Lasers 3 Flaschenregler aus verchromtem Messing mit Edelstahlmembran in der ersten Reduktionsstufe und einer Balgstruktur in der zweiten Reduktionsstufe sowie 2 Flaschenregler für Sauerstoff und Stickstoff montiert auf dem Balken. Das Gerät wiegt 10 Tonnen. In die Maschine wurde eine neue Turbine eingebaut.
Eigenschaften des PRIMA POWER PLATINO 1530 HS Laser
– Laserleistung: 4 kW
– maximale Schnittstärke (schwarzer Stahl): 20 mm
– maximale Schnittstärke (Edelstahl): 12 mm
– maximale Schnittstärke (Aluminium): 8 mm
– unabhängige F-Achse mit programmierbarer Fokusposition und Düsenabstand
– maximale Vorschübe in den Achsen X / Y / Z / F: 3050/1525/150/25mm
– maximale Vorschubgeschwindigkeit in der X- und Y-Achse: 100 m/min.
– maximale gleichzeitige Vorschubgeschwindigkeit in X- und Y-Achse: 140 m/min.
– kapazitiver Sensor mit konstantem Abstand zwischen Schneidkopf und Blechoberfläche
– Linearachsenauflösung: 0,001 mm
– Positioniergenauigkeit (Pa): 0,03 mm
– Wiederholgenauigkeit: 0,03 mm
– maximale Leistungsaufnahme: 55 kW
– Spannung: 400 V / 50 Hz
– Mindestluftdruck: 7 bar
– maximaler Luftverbrauch: 70 m3/h
– durchschnittlicher Luftverbrauch: 52 m3/h
– Abmessungen der Maschine (mit automatischem Palettenwechsler und Gehäuse) (Länge x Breite x Höhe): 10600 x 3540 x 2500 mm
– Gewicht PLATINO 1530HS Laser: 10 t
Ausstattung des PRIMA POWER PLATINO 1530HS Laser
– CNC-Steuerung: Primach 20L
– Resonator: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– CAM-Software
– Laserquelle: CP4000
– Netzwerkkarte für CNC
– CNC-Konsole
– Kühlaggregat
– Datenübertragung: RJ45 und USB
– Materialpositionserkennungssystem auf dem Tisch
– Plasmaüberwachung und Neustartsystem
– Auflagetisch mit fester Palette, Kammtyp
– automatischer Tischtauscher Typ PA
– Hochdruckschneidsatz und Gasschalter
– Teleservice-Modul mit Installation und Konfiguration
– Schmiervorrichtung für schnelles Durchbrennen
– Lufttrockner und Filter
– Schneidkopf mit Antikollisionsmechanismus
– Flaschenregler aus verchromtem Messing mit Edelstahlmembran (3 Stk.)
– Flaschenreduzierer für Sauerstoff und Stickstoff (2 Stk.)
Technische Spezifikation des Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 Resonators
– installierte Leistung: 4000 W
– Leistungsbereich: 200-3000 W
– Wellenlänge: 10,6 Mikrometer
– Pulsfrequenz: 0-2 kHz
– Pulsbreite: >250 Mikrosekunden
– Wellenlänge: 10,6 Mikrometer
El láser Prima Power Platino 1530HS fue construido por Prima Industrie S.p.A. en 2006 en Italia. La máquina se utiliza para cortar chapas de acero negro de 20 mm de espesor, acero inoxidable de 12 mm de espesor y aluminio de 8 mm de espesor. El láser está equipado con un control CNC Primach 20L y tiene una potencia de 4 kW. Además de los ejes X, Y, Z, la máquina dispone de un eje F independiente con posibilidad de programar la posición de enfoque y la distancia de la boquilla. Los ejes X / Y / Z / F tienen avances máximos de 3050 mm, 1525 mm, 150 mm y 25 mm, respectivamente. La máquina está equipada con: resonador Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 con un rango de potencia de 200 a 3000 W y un agregado de enfriamiento. Además, el precio del láser también incluye 3 cilindros reguladores fabricados en latón cromado con diafragma de acero inoxidable en la primera etapa de reducción y estructura de fuelle en la segunda etapa de reducción, y 2 cilindros reguladores para oxígeno y nitrógeno montados. en la viga. El dispositivo pesa 10 toneladas. Se ha instalado una nueva turbina en la máquina.
Características del láser PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– potencia del láser: 4 kW
– espesor máximo de corte (acero negro): 20 mm
– espesor máximo de corte (acero inoxidable): 12 mm
– espesor máximo de corte (aluminio): 8 mm
– eje F independiente con posición de enfoque programable y distancia de boquilla
– avances máximos en los ejes X / Y / Z / F: 3050/1525/150/25 mm
– Velocidad máxima de avance en los ejes X e Y: 100 m/min.
– Velocidad máxima de avance simultáneo en los ejes X e Y: 140 m/min.
– sensor capacitivo de una distancia constante entre el cabezal de corte y la superficie de la hoja
– resolución del eje lineal: 0,001 mm
– precisión de posicionamiento (Pa): 0,03 mm
– repetibilidad: 0,03 mm
– consumo máximo de energía: 55 kW
– voltaje: 400 V / 50 Hz
– presión de aire mínima: 7 bares
– consumo máximo de aire: 70 m3/h
– consumo medio de aire: 52 m3/h
– dimensiones de la máquina (con intercambiador automático de palets y carcasa) (largo x ancho x alto): 10600 x 3540 x 2500 mm
– peso del láser PLATINO 1530HS : 10 t
Equipo del láser PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– Control CNC: Primach 20L
– resonador: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– Software CAM
– fuente láser: CP4000
– tarjeta de red para CNC
– Consola CNC
– agregado de enfriamiento
– transmisión de datos: RJ45 y USB
– sistema de reconocimiento de la posición del material en la mesa
– monitorización de plasma y sistema de reinicio
– mesa de apoyo con palet fijo, tipo peine
– intercambiador de mesa automático tipo PA
– kit de corte de alta presión e interruptor de gas
– Módulo de teleservicio con instalación y configuración
– dispositivo de lubricación para un quemado rápido
– secador de aire y filtros
– cabezal de corte con mecanismo anticolisión
– reguladores de cilindro de latón cromado con diafragma de acero inoxidable (3 uds.)
– cilindros reductores para oxígeno y nitrógeno (2 uds.)
Especificaciones técnicas del resonador Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– potencia instalada: 4000 W
– rango de potencia: 200-3000 W
– longitud de onda: 10,6 micrómetros
– frecuencia de pulso: 0-2 kHz
– ancho de pulso:> 250 microsegundos
– longitud de onda: 10,6 micrómetros
Le Laser Prima Power Platino 1530HS a été construit par Prima Industrie S.p.A. en 2006 en Italie. La machine est utilisée pour couper des tôles d’acier noir d’épaisseur 20 mm, d’acier inoxydable d’épaisseur 12 mm et d’aluminium d’épaisseur 8 mm. Le laser est équipé d’une commande CNC Primach 20L et a une puissance de 4 kW. En plus des axes X, Y, Z, la machine dispose d’un axe F indépendant avec la possibilité de programmer la position de mise au point et la distance de la buse. Les axes X / Y / Z / F ont des avances maximales de 3050 mm, 1525 mm, 150 mm et 25 mm, respectivement. La machine est équipée de : résonateur Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 avec une plage de puissance de 200 à 3000 W et d’un agrégat de refroidissement. De plus, le prix du laser comprend également 3 régulateurs de cylindre en laiton chromé avec un diaphragme en acier inoxydable dans le premier étage de réduction et une structure à soufflet dans le deuxième étage de réduction, et 2 régulateurs de cylindre pour l’oxygène et l’azote montés sur la poutre. L’appareil pèse 10 tonnes. Une nouvelle turbine a été installée dans la machine.
Caractéristiques du laser PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– puissance laser : 4 kW
– épaisseur de coupe maximale (acier noir) : 20 mm
– épaisseur de coupe maximale (inox) : 12 mm
– épaisseur de coupe maximale (aluminium) : 8 mm
– axe F indépendant avec position de mise au point et distance de buse programmables
– avances maximales dans les axes X/Y/Z/F : 3050/1525/150/25mm
– vitesse d’avance maximale dans les axes X et Y : 100 m/min.
– vitesse d’avance maximale simultanée dans les deux axes X et Y : 140 m/min.
– capteur capacitif d’une distance constante entre la tête de coupe et la surface de la tôle
– résolution de l’axe linéaire : 0,001 mm
– précision de positionnement (Pa) : 0,03 mm
– répétabilité : 0,03 mm
– consommation électrique maximale : 55 kW
– tension : 400 V / 50 Hz
– pression d’air minimale : 7 bar
– consommation maximale d’air : 70 m3/h
– la consommation moyenne d’air : 52 m3/h
– dimensions de la machine (avec échangeur de palettes automatique et carter) (longueur x largeur x hauteur) : 10600 x 3540 x 2500 mm
– poids du laser PLATINO 1530HS : 10 t
Equipement du laser PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– Commande CNC : Primach 20L
– résonateur : Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– Logiciel de FAO
– source laser : CP4000
– carte réseau pour CNC
– Console CNC
– agrégat de refroidissement
– transmission de données : RJ45 et USB
– système de reconnaissance de position du matériel sur la table
– système de surveillance et de redémarrage du plasma
– table support avec palette fixe, type peigne
– échangeur de table automatique type PA
– kit de découpe haute pression et interrupteur gaz
– Module de téléservice avec installation et configuration
– dispositif de lubrification pour une combustion rapide
– sécheur d’air et filtres
– tête de coupe avec mécanisme anti-collision
– régulateurs de cylindre en laiton chromé avec diaphragme en acier inoxydable (3 pcs.)
– réducteurs de cylindre pour oxygène et azote (2 pcs.)
Spécification technique du résonateur Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– puissance installée : 4000 W
– plage de puissance : 200-3000 W
– longueur d’onde : 10,6 micromètres
– fréquence d’impulsion : 0-2 kHz
– largeur d’impulsion : >250 microsecondes
– longueur d’onde : 10,6 micromètres
A Prima Power Platino 1530HS lézer a Prima Industrie S.p.A. építette 2006-ban Olaszországban. A gép 20 mm vastag fekete acél, 12 mm vastag rozsdamentes acél és 8 mm vastag alumínium lemezek vágására szolgál. A lézer Primach 20L CNC vezérléssel van felszerelve, teljesítménye pedig 4 kW. A gép az X, Y, Z tengelyeken kívül van egy független F tengelye, amelyen lehetőség van a fókuszpozíció és a fúvóka távolságának programozására. Az X / Y / Z / F tengelyek maximális előtolása 3050 mm, 1525 mm, 150 mm és 25 mm. A gép a következőkkel van felszerelve: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 rezonátor 200-3000 W teljesítménytartománnyal és hűtő aggregáttal. Ezen kívül a lézer ára tartalmaz még 3 db krómozott sárgarézből készült hengeres szabályozót, a redukció első szakaszában rozsdamentes acél membránnal és a redukció második fokozatában harmonikaszerkezettel, valamint 2 db hengeres szabályozót oxigén és nitrogén rögzítéshez. a gerendán. A készülék súlya 10 tonna. Új turbina került a gépbe.
A PRIMA POWER PLATINO 1530 HS lézer jellemzői
– lézerteljesítmény: 4 kW
– maximális vágási vastagság (fekete acél): 20 mm
– maximális vágási vastagság (rozsdamentes acél): 12 mm
– maximális vágási vastagság (alumínium): 8 mm
– független F tengely programozható fókuszpozícióval és fúvóka távolsággal
– Maximális előtolás az X / Y / Z / F tengelyeken: 3050/1525/150/25 mm
– maximális előtolási sebesség az X és Y tengelyen: 100 m/perc.
– maximális egyidejű előtolási sebesség mind az X, mind az Y tengelyen: 140 m/perc.
– a vágófej és a lap felülete közötti állandó távolság kapacitív érzékelője
– lineáris tengely felbontása: 0,001 mm
– pozicionálási pontosság (Pa): 0,03 mm
– ismételhetőség: 0,03 mm
– maximális teljesítményfelvétel: 55 kW
– feszültség: 400 V / 50 Hz
– minimális légnyomás: 7 bár
– maximális levegőfogyasztás: 70 m3/h
– átlagos levegőfogyasztás: 52 m3/h
– a gép méretei (automata raklapcserélővel és házzal) (hossz x szélesség x magasság): 10600 x 3540 x 2500 mm
– PLATINO 1530HS lézer tömege: 10 t
A PRIMA POWER PLATINO 1530HS lézer berendezése
– CNC vezérlés: Primach 20L
– rezonátor: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– CAM szoftver
– lézerforrás: CP4000
– hálózati kártya CNC-hez
– CNC konzol
– hűtő aggregát
– adatátvitel: RJ45 és USB
– anyaghelyzet felismerő rendszer az asztalon
– plazmafigyelő és újraindító rendszer
– támasztóasztal fix raklappal, fésűs típusú
– automata PA típusú asztali hőcserélő
– nagynyomású vágókészlet és gázkapcsoló
– Teleservice modul telepítéssel és konfigurációval
– kenőeszköz a gyors átégéshez
– légszárító és szűrők
– vágófej ütközésgátló mechanizmussal
– hengeres szabályozók krómozott sárgarézből, rozsdamentes acél membránnal (3 db)
– henger reduktorok oxigénhez és nitrogénhez (2 db)
A Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 rezonátor műszaki specifikációja
– beépített teljesítmény: 4000 W
– teljesítmény tartomány: 200-3000 W
– hullámhossz: 10,6 mikrométer
– impulzusfrekvencia: 0-2 kHz
– impulzusszélesség: >250 mikroszekundum
– hullámhossz: 10,6 mikrométer
Il Laser Prima Power Platino 1530HS è stato costruito da Prima Industrie S.p.A. nel 2006 in Italia. La macchina viene utilizzata per il taglio di lamiere di acciaio nero di spessore 20 mm, acciaio inossidabile di spessore 12 mm e alluminio di spessore 8 mm. Il laser è dotato di un controllo CNC Primach 20L e ha una potenza di 4 kW. Oltre agli assi X, Y, Z, la macchina dispone di un asse F indipendente con possibilità di programmare la posizione di messa a fuoco e la distanza dell’ugello. Gli assi X/Y/Z/F hanno avanzamenti massimi rispettivamente di 3050 mm, 1525 mm, 150 mm e 25 mm. La macchina è dotata di: risonatore Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 con una gamma di potenza da 200 a 3000 W e un aggregato di raffreddamento. Inoltre il prezzo del laser comprende anche 3 bombole regolatrici in ottone cromato con membrana in acciaio inox nel primo stadio di riduzione e struttura a soffietto nel secondo stadio di riduzione, e 2 bombole regolatrici per ossigeno e azoto montate sulla trave. Il dispositivo pesa 10 tonnellate. Nella macchina è stata installata una nuova turbina.
Caratteristiche del laser PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– potenza laser: 4 kW
– spessore massimo di taglio (acciaio nero): 20 mm
– spessore massimo di taglio (acciaio inox): 12 mm
– spessore massimo di taglio (alluminio): 8 mm
– asse F indipendente con posizione di messa a fuoco programmabile e distanza dell’ugello
– avanzamenti massimi sugli assi X/Y/Z/F: 3050/1525/150/25mm
– velocità massima di avanzamento sugli assi X e Y: 100 m/min.
– velocità massima di avanzamento simultaneo in entrambi gli assi X e Y: 140 m/min.
– sensore capacitivo di una distanza costante tra la testa di taglio e la superficie della lamiera
– risoluzione asse lineare: 0.001 mm
– precisione di posizionamento (Pa): 0,03 mm
– ripetibilità: 0,03 mm
– massima potenza assorbita: 55 kW
– tensione: 400 V / 50 Hz
– pressione minima dell’aria: 7 bar
– massimo consumo d’aria: 70 m3/h
– consumo medio di aria: 52 m3/h
– dimensioni della macchina (con scambiatore di pallet automatico e alloggiamento) (lunghezza x larghezza x altezza): 10600 x 3540 x 2500 mm
– peso del laser PLATINO 1530HS : 10 t
Equipaggiamento del laser PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– Controllo CNC: Primach 20L
– risonatore: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– software CAM
– sorgente laser: CP4000
– scheda di rete per CNC
– Console CNC
– aggregato di raffreddamento
– trasmissione dati: RJ45 e USB
– sistema di riconoscimento della posizione del materiale sul tavolo
– monitoraggio del plasma e sistema di riavvio
– piano di appoggio con bancale fisso, tipo pettine
– scambiatore automatico da tavolo tipo PA
– kit taglio alta pressione e cambio gas
– Modulo Teleservice con installazione e configurazione
– dispositivo di lubrificazione per una rapida combustione
– essiccatore aria e filtri
– testa di taglio con meccanismo anticollisione
– regolatori bombola in ottone cromato con membrana in acciaio inox (3 pz.)
– riduttori bombola per ossigeno e azoto (2 pz.)
Specifiche tecniche del risonatore Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– potenza installata: 4000 W
– range di potenza: 200-3000 W
– lunghezza d’onda: 10,6 micrometri
– frequenza impulsi: 0-2 kHz
– larghezza dell’impulso: >250 microsecondi
– lunghezza d’onda: 10,6 micrometri
Laser PRIMA POWER PLATINO 1530HS został zbudowany przez Prima Industrie S.p.A. w 2006 roku we Włoszech. Maszyna znajduje zastosowanie w cięciu arkuszy blach stali czarnej o grubości 20 mm, stali nierdzewnej o grubości 12 mm oraz aluminium o grubości 8 mm. Laser wyposażony jest w sterowanie CNC Primach 20L oraz ma moc wynoszącą 4 kW. Poza osiami X, Y, Z, maszyna posiada niezależną oś F z możliwością programowania pozycji ogniskowania i odległości dyszy. Osie X/Y/Z/F mają maksymalne posuwy wynoszące odpowiednio 3050 mm, 1525 mm, 150 mm oraz 25 mm. Na wyposażeniu maszyny znajduje się m.in.: rezonator Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 o zakresie mocy od 200 do 3000 W oraz agregat chłodniczy. Dodatkowo w cenie lasera znajdują się również 3 reduktory butlowe wykonane z mosiądzu chromowanego z membraną ze stali nierdzewnej w pierwszym stopniu redukcji oraz konstrukcją mieszkową w drugim stopniu redukcji i 2 reduktory butlowe do tlenu i azotu montowane na wiązce. Urządzenie waży 10 t. W maszynie została zamontowana nowa turbina.
Charakterystyka lasera PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– moc lasera: 4 kW
– maksymalna grubość cięcia (stal czarna): 20 mm
– maksymalna grubość cięcia (stal nierdzewna): 12 mm
– maksymalna grubość cięcia (aluminium): 8 mm
– niezależna oś F z możliwością programowania pozycji ogniskowania i odległości dyszy
– maksymalne posuwy w osiach X/Y/Z/F: 3050/1525/150/25mm
– maksymalna szybkość posuwu w osiach X oraz Y: 100 m/min.
– maksymalna jednoczesna szybkość jednoczesna posuwu w obu osiach X oraz Y : 140 m/min.
– sensor pojemnościowy stałego odstępu pomiędzy głowicą tnącą, a powierzchnią blachy
– liniowa rozdzielczość osi: 0,001 mm
– dokładność pozycjonowania (Pa): 0,03 mm
– powtarzalność: 0,03 mm
– maksymalny pobór mocy: 55 kW
– napięcie: 400 V/ 50 Hz
– minimalne ciśnienie powietrza: 7 bar
– maksymalne zużycie powietrza: 70 m3/h
– średnie zużycie powietrza: 52 m3/h
– wymiary maszyny (z automatycznym wymiennikiem palet i obudową) (dł. x szer. x wys.): 10600 x 3540 x 2500 mm
– waga lasera PLATINO 1530HS : 10 t
Wyposażenie lasera PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– sterowanie CNC: Primach 20L
– rezonator: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– oprogramowanie CAM
– źródło laserowe: CP4000
– karta sieciowa dla CNC
– konsola CNC
– agregat chłodniczy
– transmisja danych : RJ45 oraz USB
– system rozpoznania pozycji materiału na stole
– system monitorowania plazmy i restartu
– stół podtrzymujący ze stałą paletą, typ grzebieniowy
– automatyczny wymiennik stołów typ PA
– zestaw do cięcia wysokociśnieniowego i przełącznik gazów
– moduł Teleservice z instalacją i konfiguracją
– urządzenie smarujące do szybkiego przepalania
– osuszacz powietrza i filtry
– głowica tnąca z mechanizmem antykolizyjnym
– reduktory butlowe wykonane z mosiądzu chromowanego z membraną ze stali nierdzewnej (3 szt.)
– reduktory butlowe do tlenu i azotu (2 szt.)
Specyfikacja techniczna rezonatora Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– moc zainstalowana: 4000 W
– zakres mocy: 200-3000 W
– długość fali: 10,6 mikrometrów
– częstotliwość impulsów: 0-2 kHz
– szerokość impulsu: >250 mikrosekund
– długość fali: 10,6 mikrometrów
Лазер Prima Power Platino 1530HS был построен компанией Prima Industrie S.p.A. в 2006 году в Италии. Станок предназначен для резки листов черной стали толщиной 20 мм, нержавеющей стали толщиной 12 мм и алюминия толщиной 8 мм. Лазер оснащен ЧПУ Primach 20L и имеет мощность 4 кВт. Помимо осей X, Y, Z, станок имеет независимую ось F с возможностью программирования положения фокуса и расстояния до сопла. Оси X / Y / Z / F имеют максимальные подачи 3050 мм, 1525 мм, 150 мм и 25 мм соответственно. Установка оснащена: резонатором Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 мощностью от 200 до 3000 Вт и охлаждающим агрегатом. Кроме того, в стоимость лазера входят 3 цилиндрических регулятора из хромированной латуни с диафрагмой из нержавеющей стали на первой ступени редукции и сильфонной конструкцией на второй ступени редукции, а также 2 баллонных регулятора для кислорода и азота. на балке. Устройство весит 10 тонн. На машине установлена ​​новая турбина.
Характеристики лазера PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
— мощность лазера: 4 кВт
— максимальная толщина реза (черная сталь): 20 мм
— максимальная толщина реза (нержавеющая сталь): 12 мм
— максимальная толщина реза (алюминий): 8 мм
— независимая ось F с программируемым положением фокуса и расстоянием между соплами
— максимальные подачи по осям X / Y / Z / F: 3050/1525/150/25 мм
— максимальная скорость подачи по осям X и Y: 100 м/мин.
— максимальная скорость одновременной подачи по осям X и Y: 140 м/мин.
— емкостной датчик постоянного расстояния между режущей головкой и поверхностью листа
— разрешение по линейной оси: 0,001 мм
— точность позиционирования (Па): 0,03 мм
— повторяемость: 0,03 мм
— максимальная потребляемая мощность: 55 кВт
— напряжение: 400 В / 50 Гц
— минимальное давление воздуха: 7 бар
— максимальное потребление воздуха: 70 м3/ч
— средний расход воздуха: 52 м3/ч
— габариты станка (с автоматом смены поддонов и корпусом) (длина x ширина x высота): 10600 x 3540 x 2500 мм
— вес лазера PLATINO 1530HS : 10 тн.
Оборудование лазера PRIMA POWER PLATINO 1530HS
— ЧПУ: Primach 20L
— резонатор: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
— Программное обеспечение CAM
— лазерный источник: CP4000
— сетевая карта для ЧПУ
— пульт ЧПУ
— охлаждающий агрегат
— передача данных: RJ45 и USB
— система распознавания положения материала на столе
— система мониторинга плазмы и перезагрузки
— опорный стол с неподвижным поддоном гребенчатого типа
— автоматический обменник стола типа ПА
— комплект для резки под высоким давлением и газовый выключатель
— Модуль телесервиса с установкой и настройкой
— смазочное устройство для быстрого прожига
— осушитель воздуха и фильтры
— режущая головка с механизмом предотвращения столкновений
— цилиндрические регуляторы из хромированной латуни с диафрагмой из нержавеющей стали (3 шт.)
— баллонные редукторы для кислорода и азота (2 шт.)
Технические характеристики резонатора Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
— установленная мощность: 4000 Вт
— диапазон мощности: 200-3000 Вт
— длина волны: 10,6 мкм
— частота импульсов: 0-2 кГц
— ширина импульса:> 250 микросекунд
— длина волны: 10,6 мкм
Laser Prima Power Platino 1530HS vyrobila spoločnosť Prima Industrie SpA v roku 2006 v Taliansku. Stroj sa používa na rezanie plechov z čiernej ocele hrúbky 20 mm, nehrdzavejúcej ocele hrúbky 12 mm a hliníka hrúbky 8 mm. Laser je vybavený CNC riadením Primach 20L a má výkon 4 kW. Okrem osí X, Y, Z má stroj samostatnú os F s možnosťou programovania polohy zaostrenia a vzdialenosti trysky. Osi X / Y / Z / F majú maximálne posuvy 3050 mm, 1525 mm, 150 mm a 25 mm. Stroj je vybavený: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000 rezonátorom s rozsahom výkonu od 200 do 3000 W a chladiacim agregátom. Okrem toho sú v cene laseru aj 3 valcové regulátory z pochrómovanej mosadze s nerezovou membránou v prvom stupni redukcie a vlnovcovou štruktúrou v druhom stupni redukcie a 2 valcové regulátory pre kyslík a dusík namontované na nosníku. Zariadenie váži 10 ton. V stroji bola nainštalovaná nová turbína.
Charakteristika lasera PRIMA POWER PLATINO 1530 HS
– výkon lasera: 4 kW
– maximálna hrúbka rezu (čierna oceľ): 20 mm
– maximálna hrúbka rezu (nehrdzavejúca oceľ): 12 mm
– maximálna hrúbka rezu (hliník): 8 mm
– nezávislá os F s programovateľnou polohou zaostrenia a vzdialenosťou trysky
– maximálne posuvy v osiach X / Y / Z / F: 3050/1525/150/25 mm
– maximálna rýchlosť posuvu v osiach X a Y: 100 m/min.
– maximálna rýchlosť súčasného posuvu v oboch osiach X a Y: 140 m/min.
– kapacitný snímač konštantnej vzdialenosti medzi reznou hlavou a povrchom plechu
– rozlíšenie lineárnej osi: 0,001 mm
– presnosť polohovania (Pa): 0,03 mm
– opakovateľnosť: 0,03 mm
– maximálny príkon: 55 kW
– napätie: 400 V / 50 Hz
– minimálny tlak vzduchu: 7 barov
– maximálna spotreba vzduchu: 70 m3/h
– priemerná spotreba vzduchu: 52 m3/h
– rozmery stroja (s automatickým výmenníkom paliet a krytom) (dĺžka x šírka x výška): 10600 x 3540 x 2500 mm
– hmotnosť lasera PLATINO 1530HS : 10 t
Zariadenie lasera PRIMA POWER PLATINO 1530HS
– CNC riadenie: Primach 20L
– rezonátor: Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– CAM softvér
– laserový zdroj: CP4000
– sieťová karta pre CNC
– CNC konzola
– chladiaci agregát
– prenos dát: RJ45 a USB
– systém rozpoznávania polohy materiálu na stole
– plazmový monitorovací a reštartovací systém
– nosný stôl s pevnou paletou, hrebeňového typu
– automatický stolný výmenník typu PA
– vysokotlaková rezacia súprava a plynový spínač
– Modul teleservisu s inštaláciou a konfiguráciou
– mazacie zariadenie pre rýchle prepálenie
– sušič vzduchu a filtre
– rezacia hlava s protikolíznym mechanizmom
– valcové regulátory z pochrómovanej mosadze s membránou z nehrdzavejúcej ocele (3 ks)
– redukčné ventily pre kyslík a dusík (2 ks)
Technická špecifikácia rezonátora Prima Power Convergent Lasers Division CP4000
– inštalovaný výkon: 4000 W
– rozsah výkonu: 200-3000 W
– vlnová dĺžka: 10,6 mikrometrov
– frekvencia impulzov: 0-2 kHz
– šírka impulzu: >250 mikrosekúnd
– vlnová dĺžka: 10,6 mikrometrov
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
KIMLA LF 2040  laserska mašina sa vlaknima KIMLA LF 2040 117.100 € Laserska mašina sa vlaknima Poljska, Jelenia Góra
SYNGOOD SG1218 laserska mašina sa vlaknima SYNGOOD SG1218 13.630 € Laserska mašina sa vlaknima Poljska, Jelenia Góra