COMAU 1GXL TWIN obradni centar

PDF
COMAU 1GXL TWIN obradni centar
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 2
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 3
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 4
COMAU 1GXL TWIN obradni centar slika 5
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/5
PDF
55.940 €
262.000 PLN
≈ 6.563.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Tip obradni centar
Lokacija Poljska Jelenia Góra
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID LL30432
Opis
Ukupne dimenzije 6.1 m × 2.48 m × 2.35 m
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
The COMAU 1GXL TWIN horizontal machining centre was manufactured in 2003 by Comau S.p.A. in Italy. The purpose of the machine is the machining of the bottom head of cylinders. The TWIN version of the machine consists of two machining centres facing each other. Each machining centre has 3 axes controlled by a SIEMENS Sinumerik 840D CNC control unit and a movable head mounted on the case for milling, drilling and honing. At the front of each module there is a rotary table fitted with a device for clamping the workpieces during machining. Both rotary tables are mounted on the same central case. Each module is provided with a series of supply installations such as: hydraulic installation, TRABON lubrication installation, air/oil lubrication installation, pneumatic installation and cooling installation. The machining centre has a tool magazine capable of holding 23 tools of diameter 170 mm, length 270 mm and weight 4 kg. The machine spindle rotates at a speed of 16000 rpm and is equipped with an HSK 63 tool holder. The COMAU 1GXL TWIN machining centre weighs 29200 kg.
Specifications of the COMAU 1GXL TWIN machining centre
– CNC control: SIEMENS Sinumerik 840D
– feeds in axes X/Y/Z: 630/630/630 mm
– accelerated feed rate in the X/Y/Z axis: 10 m/sec2
– working speed in the X/Y/Z axis: 1/1/0.67 m/s
– cycle time: 140.4 sec.
– production: 25.6 pcs/hour
– spindle speed: 16000 rpm
– tool holder: HSK 63
– tool magazine capacity: 23 tools
– maximum tool diameter: 170 mm
– maximum tool length: 270 mm
– maximum tool weight 4 kg
– maximum power consumption: 1370 A
– maximum installed power: 720 kW
– electrical supply: 380 V +/- 10% 50 Hz
– cooling power of electro-spindle cooling system: 2800 W
– dimensions (L x W x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– weight of machine 1GXL TWIN : 29200 kg
Electro-spindle of COMAU 1GXL TWIN machine
The electro-spindle with horizontal axis is attached to the headstock which moves vertically along the column housing whose movement forms the Y axis of the machining centre. The headstock has been designed in such a way as to obtain considerable dynamic rigidity during machining. The electro-spindle has a system of automatic blocking and unblocking of the tool in the taper. On the flange of the spindle head there are connectors for the output of the power systems which supply the spindle. The electro-spindle is equipped with a cooling system, with a cooling capacity of 2800 W. The bearings are lubricated by air/oil coming from a suitable control unit, installed on the main hydraulic panel of the machine.
Prikaži ceo komentar
Horizontální obráběcí centrum COMAU 1GXL TWIN bylo vyrobeno v roce 2003 společností Comau S.p.A. v Itálii. Účelem stroje je obrábění spodní hlavy válců. Verze stroje TWIN se skládá ze dvou obráběcích center umístěných proti sobě. Každé obráběcí centrum má 3 osy řízené řídicí jednotkou SIEMENS Sinumerik 840D CNC a pohyblivou hlavu namontovanou na skříni pro frézování, vrtání a honování. V přední části každého modulu je otočný stůl vybavený zařízením pro upínání obrobků během obrábění. Oba otočné stoly jsou namontovány na stejné centrální skříni. Každý modul je vybaven řadou napájecích instalací, jako jsou: hydraulická instalace, instalace mazání TRABON, instalace mazání vzduch/olej, pneumatická instalace a instalace chlazení. Obráběcí centrum má zásobník nástrojů, který pojme 23 nástrojů o průměru 170 mm, délce 270 mm a hmotnosti 4 kg. Vřeteno stroje se otáčí rychlostí 16 000 otáček za minutu a je vybaveno držákem nástrojů HSK 63. Obráběcí centrum COMAU 1GXL TWIN váží 29200 kg.
Specifikace obráběcího centra COMAU 1GXL TWIN
– CNC řízení: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuvy v osách X/Y/Z: 630/630/630 mm
– zrychlený posuv v osách X/Y/Z: 10 m/sec2
– pracovní rychlost v ose X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– doba cyklu: 140,4 sec.
– výroba: 25,6 ks/hod.
– otáčky vřetena: 16000 ot/min
– držák nástroje: 1: HSK 63
– kapacita zásobníku nástrojů: 23 nástrojů
– maximální průměr nástroje: 170 mm
– maximální délka nástroje: 270 mm
– maximální hmotnost nástroje 4 kg
– maximální spotřeba energie: 1370 A
– maximální instalovaný výkon: 720 kW
– elektrické napájení: 380 V +/- 10 % 50 Hz
– výkon chladicího systému elektrovřetena: 2800 W
– rozměry (d x š x v): 6100 x 2480 x 2350 mm
– hmotnost stroje 1GXL TWINM : 29200 kg
Elektrovřeteno stroje COMAU 1GXL TWIN
Elektrovřeteno s vodorovnou osou je připevněno k vřeteníku, který se pohybuje svisle podél skříně sloupu, jehož pohyb tvoří osu Y obráběcího centra. Vřeteník byl navržen tak, aby bylo dosaženo značné dynamické tuhosti při obrábění. Elektrovřeteno je vybaveno systémem automatického blokování a odblokování nástroje v kuželu. Na přírubě hlavy vřetena jsou umístěny konektory pro výstupy napájecích systémů, které vřeteno napájejí. Elektrovřeteno je vybaveno chladicím systémem s chladicím výkonem 2800 W. Ložiska jsou mazána vzduchem/olejem vycházejícím z příslušné řídicí jednotky, která je instalována na hlavním hydraulickém panelu stroje.
Das Horizontal-Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN wurde im Jahr 2003 von Comau S.p.A. in Italien hergestellt. Der Zweck der Maschine ist die Bearbeitung des unteren Kopfes von Zylindern. Die TWIN-Version der Maschine besteht aus zwei einander gegenüberliegenden Bearbeitungszentren. Jedes Bearbeitungszentrum hat 3 Achsen, die von einer SIEMENS Sinumerik 840D CNC-Steuerung gesteuert werden, und einen beweglichen Kopf, der auf dem Gehäuse zum Fräsen, Bohren und Honen montiert ist. An der Vorderseite jedes Moduls befindet sich ein Rundtisch, der mit einer Vorrichtung zum Spannen der Werkstücke während der Bearbeitung ausgestattet ist. Beide Drehtische sind auf demselben zentralen Gehäuse montiert. Jedes Modul ist mit einer Reihe von Versorgungsanlagen ausgestattet: Hydraulikanlage, TRABON-Schmieranlage, Luft/Öl-Schmieranlage, Pneumatikanlage und Kühlanlage. Das Bearbeitungszentrum verfügt über ein Werkzeugmagazin, das 23 Werkzeuge mit einem Durchmesser von 170 mm, einer Länge von 270 mm und einem Gewicht von 4 kg aufnehmen kann. Die Maschinenspindel rotiert mit einer Geschwindigkeit von 16000 U/min und ist mit einer HSK 63 Werkzeugaufnahme ausgestattet. Das Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN hat ein Gewicht von 29200 kg.
Spezifikationen des Bearbeitungszentrum COMAU 1GXL TWIN
– CNC-Steuerung: SIEMENS Sinumerik 840D
– Vorschübe in den Achsen X/Y/Z: 630/630/630 mm
– Beschleunigte Vorschubgeschwindigkeit in der X/Y/Z-Achse: 10 m/sec2
– Arbeitsgeschwindigkeit in der X/Y/Z-Achse: 1/1/0,67 m/s
– Zykluszeit: 140,4 Sek.
– Produktion: 25,6 Stück/Stunde
– Spindeldrehzahl: 16000 U/min
– Werkzeugaufnahme: HSK 63
– Kapazität des Werkzeugmagazins: 23 Werkzeuge
– Maximaler Werkzeugdurchmesser: 170 mm
– Maximale Werkzeuglänge: 270 mm
– maximales Werkzeuggewicht: 4 kg
– Maximale Stromaufnahme: 1370 A
– maximale installierte Leistung: 720 kW
– Elektrische Versorgung: 380 V +/- 10% 50 Hz
– Kühlleistung des Elektrospindel-Kühlsystems: 2800 W
– Abmessungen (L x B x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– Gewicht der Maschine 1GXL TWIN : 29200 kg
Elektrospindel der Maschine COMAU 1GXL TWIN
Die Elektrospindel mit horizontaler Achse ist am Spindelstock befestigt, der sich vertikal entlang des Säulengehäuses bewegt, dessen Bewegung die Y-Achse des Bearbeitungszentrums bildet. Der Spindelstock wurde so konstruiert, dass eine hohe dynamische Steifigkeit während der Bearbeitung erreicht wird. Die Elektrospindel verfügt über ein System zur automatischen Blockierung und Entriegelung des Werkzeugs im Kegel. Am Flansch des Spindelkopfes befinden sich Anschlüsse für den Ausgang der Stromsysteme, die die Spindel versorgen. Die Elektrospindel ist mit einem Kühlsystem mit einer Kühlleistung von 2800 W ausgestattet. Die Lager werden durch Luft/Öl geschmiert, das von einer geeigneten Steuereinheit kommt, die auf der Haupthydrauliktafel der Maschine installiert ist.
El centro de mecanizado horizontal COMAU 1GXL TWIN fue fabricado en 2003 por Comau S.p.A. en Italia. La finalidad de la máquina es el mecanizado de la cabeza inferior de los cilindros. La versión TWIN de la máquina consta de dos centros de mecanizado enfrentados. Cada centro de mecanizado tiene 3 ejes controlados por una unidad de control CNC SIEMENS Sinumerik 840D y un cabezal móvil montado en la carcasa para el fresado, el taladrado y el bruñido. En la parte delantera de cada módulo hay una mesa giratoria equipada con un dispositivo para sujetar las piezas durante el mecanizado. Ambas mesas giratorias están montadas en la misma caja central. Cada módulo está provisto de una serie de instalaciones de alimentación como: instalación hidráulica, instalación de lubricación TRABON, instalación de lubricación aire/aceite, instalación neumática e instalación de refrigeración. El centro de mecanizado dispone de un almacén de herramientas capaz de albergar 23 herramientas de diámetro 170 mm, longitud 270 mm y peso 4 kg. El husillo de la máquina gira a una velocidad de 16000 rpm y está equipado con un portaherramientas HSK 63. El centro de mecanizado COMAU 1GXL TWIN pesa 29200 kg.
Especificaciones del centro de mecanizado COMAU 1GXL TWIN
– Control CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– avances en los ejes X/Y/Z: 630/630/630 mm
– avance acelerado en el eje X/Y/Z: 10 m/seg2
– velocidad de trabajo en el eje X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– tiempo de ciclo: 140,4 seg.
– producción: 25,6 piezas/hora
– velocidad del husillo: 16000 rpm
– portaherramientas: HSK 63
– capacidad del almacén de herramientas: 23 herramientas
– diámetro máximo de la herramienta: 170 mm
– longitud máxima de la herramienta: 270 mm
– peso máximo de la herramienta: 4 kg
– consumo máximo de energía 1370 A
– potencia máxima instalada: 720 kW
– alimentación eléctrica: 380 V +/- 10% 50 Hz
– potencia de refrigeración del sistema de refrigeración del electromandril: 2800 W
– dimensiones (largo x ancho x alto): 6100 x 2480 x 2350 mm
– peso de la máquina 1GXL TWIN : 29200 kg
Electromandril de la máquina COMAU 1GXL TWIN
El electromandril con eje horizontal está unido al cabezal que se desplaza verticalmente a lo largo del alojamiento de la columna cuyo movimiento constituye el eje Y del centro de mecanizado. El cabezal se ha diseñado de forma que se obtenga una considerable rigidez dinámica durante el mecanizado. El electromandril dispone de un sistema de bloqueo y desbloqueo automático de la herramienta en el cono. En la brida del cabezal del electrohusillo hay conectores para la salida de los sistemas de alimentación que alimentan el husillo. El electromandril está equipado con un sistema de refrigeración, con una capacidad de refrigeración de 2800 W. Los rodamientos se lubrican con aire/aceite procedente de una unidad de control adecuada, instalada en el panel hidráulico principal de la máquina.
Le centre d’usinage horizontal COMAU 1GXL TWIN a été fabriqué en 2003 par Comau S.p.A. en Italie. L’objectif de la machine est l’usinage de la tête inférieure des cylindres. La version TWIN de la machine se compose de deux centres d’usinage qui se font face. Chaque centre d’usinage possède 3 essieux contrôlés par une unité de commande CNC SIEMENS Sinumerik 840D et une tête mobile montée sur le boîtier pour le fraisage, le perçage et le rodage. A l’avant de chaque module se trouve une table rotative équipée d’un dispositif de serrage des pièces pendant l’usinage. Les deux tables tournantes sont montées sur le même boîtier central. Chaque module est doté d’une série d’installations d’alimentation telles que : installation hydraulique, installation de lubrification TRABON, installation de lubrification air/huile, installation pneumatique et installation de refroidissement. Le centre d’usinage dispose d’un magasin d’outils capable de contenir 23 outils de 170 mm de diamètre, 270 mm de longueur et 4 kg de poids. La broche de la machine tourne à une vitesse de 16000 tr/min et est équipée d’un porte-outil HSK 63. Le centre d’usinage COMAU 1GXL TWIN pèse 29200 kg.
Caractéristiques du centre d’usinage COMAU 1GXL TWIN
– Commande CNC : SIEMENS Sinumerik 840D
– avances dans les essieux X/Y/Z : 630/630/630 mm
– vitesse d’avance accélérée dans l’essieu X/Y/Z : 10 m/sec2
– vitesse de travail dans l’essieu X/Y/Z : 1/1/0,67 m/s
– temps de cycle : 140,4 sec.
– production : 25,6 pièces/heure
– vitesse de la broche : 16000 rpm
– porte-outil : HSK 63
– capacité du magasin d’outils : 23 outils
– diamètre maximal de l’outil : 170 mm
– Longueur maximale de l’outil : 270 mm
– poids maximal de l’outil : 4 kg
– consommation électrique maximale : 1370 A
– puissance maximale installée : 720 kW
– alimentation électrique : 380 V +/- 10% 50 Hz
– puissance de refroidissement du système de refroidissement de l’électrobroche : 2800 W
– dimensions (L x l x H) : 6100 x 2480 x 2350 mm
– poids de la machine 1GXL TWIN : 29200 kg
Electrobroche de la machine COMAU 1GXL TWIN
L’électrobroche à essieu horizontal est fixée à la poupée fixe qui se déplace verticalement le long du logement de la colonne dont le mouvement constitue l’essieu Y du centre d’usinage. La poupée a été conçue de manière à obtenir une grande rigidité dynamique pendant l’usinage. L’électrobroche dispose d’un système de blocage et de déblocage automatique de l’outil dans le cône. Sur la bride de la tête de la broche se trouvent des connecteurs pour la sortie des systèmes de puissance qui alimentent la broche. L’électrobroche est équipée d’un système de refroidissement, avec une capacité de refroidissement de 2800 W. Les roulements sont lubrifiés par air/huile provenant d’une unité de contrôle appropriée, installée sur le panneau hydraulique principal de la machine.
A COMAU 1GXL TWIN vízszintes megmunkálóközpontot 2003-ben gyártotta a Comau S.p.A. Olaszországban. A gép célja a hengerek alsó fejének megmunkálása. A gép TWIN változata két egymással szemben álló megmunkálóközpontból áll. Mindegyik megmunkálóközpont 3 tengellyel rendelkezik, amelyeket egy SIEMENS Sinumerik 840D CNC vezérlőegység vezérel, és egy mozgó fejet szereltek a tokra a maráshoz, fúráshoz és dörzsöléshez. Mindkét modul elején található egy forgóasztal, amely a megmunkálás során a munkadarabok rögzítésére szolgáló szerkezettel van felszerelve. Mindkét forgóasztal ugyanarra a központi tokra van szerelve. Minden modul egy sor ellátó berendezéssel van ellátva, mint például: hidraulikus berendezés, TRABON kenőberendezés, levegő/olaj kenőberendezés, pneumatikus berendezés és hűtőberendezés. A megmunkálóközpont szerszámtárolóval rendelkezik, amely 23 darab 170 mm átmérőjű, 270 mm hosszú és 4 kg tömegű szerszám befogadására alkalmas. A géporsó 16000 fordulat/perc sebességgel forog, és HSK 63 szerszámtartóval van felszerelve. A COMAU 1GXL TWIN megmunkálóközpont tömege 29200 kg.
A COMAU 1GXL TWIN megmunkálóközpont műszaki adatai
– CNC-vezérlés: SIEMENS Sinumerik 840D
– előtolás X/Y/Z tengelyekben: 630/630/630/630 mm
– gyorsított előtolási sebesség az X/Y/Z tengelyen: 10 m/sec2
– megmunkálási sebesség az X/Y/Z tengelyen: 1/1/0,67 m/s
– ciklusidő: 140,4 sec.
– termelés: 25,6 db/óra
– orsó fordulatszám: 16000 rpm
– szerszámtartó: HSK 63
– szerszámtároló kapacitás: 23 szerszám
– maximális szerszámátmérő: 170 mm
– maximális szerszámhossz: 270 mm
– maximális szerszámtömeg: 4 kg
– maximális energiafogyasztás: 1370 A
– maximális beépített teljesítmény: 720 kW
– elektromos táplálás: 380 V +/- 10% 50 Hz
– az elektroorsó hűtőrendszer hűtőteljesítménye: 2800 W
– méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 6100 x 2480 x 2350 mm
– a gép súlya 1GXL TWIN : 29200 kg
A COMAU 1GXL TWIN gép elektroorsója
A vízszintes tengelyű elektroorsó a fejrészhez van rögzítve, amely függőlegesen mozog az oszlopház mentén, amelynek mozgása a megmunkálóközpont Y tengelyét képezi. A fejrészt úgy tervezték, hogy a megmunkálás során jelentős dinamikus merevséget érjen el. Az elektroorsó rendelkezik a szerszám kúpban való automatikus blokkolásának és feloldásának rendszerével. Az orsófej karimáján csatlakozók találhatók az orsót tápláló áramellátó rendszerek kimenetéhez. Az elektroorsó hűtőrendszerrel van felszerelve, amelynek hűtési teljesítménye 2800 W. A csapágyak kenése levegő/olaj segítségével történik, amely a gép fő hidraulikus paneljén elhelyezett megfelelő vezérlőegységből érkezik.
Il centro di lavoro orizzontale COMAU 1GXL TWIN è stato prodotto nel 2003 dalla Comau S.p.A. in Italia. Lo scopo della macchina è la lavorazione della testa inferiore dei cilindri. La versione TWIN della macchina è composta da due centri di lavoro contrapposti. Ogni centro di lavoro ha 3 assi controllati da un’unità di controllo CNC SIEMENS Sinumerik 840D e una testa mobile montata sulla cassa per fresare, forare e levigare. Nella parte anteriore di ogni modulo c’è una tavola rotante dotata di un dispositivo per il bloccaggio dei pezzi durante la lavorazione. Entrambe le tavole rotanti sono montate sulla stessa cassa centrale. Ogni modulo è dotato di una serie di impianti di alimentazione quali: impianto idraulico, impianto di lubrificazione TRABON, impianto di lubrificazione aria/olio, impianto pneumatico e impianto di raffreddamento. Il centro di lavorazione ha un magazzino utensili in grado di contenere 23 utensili di diametro 170 mm, lunghezza 270 mm e peso 4 kg. Il mandrino della macchina ruota ad una velocità di 16000 rpm ed è dotato di un portautensili HSK 63. Il centro di lavorazione COMAU 1GXL TWIN pesa 29200 kg.
Caratteristiche del centro di lavorazione COMAU 1GXL TWIN
– Controllo CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– avanzamenti negli assi X/Y/Z: 630/630/630 mm
– avanzamento accelerato negli assi X/Y/Z: 10 m/sec2
– velocità di lavoro negli assi X/Y/Z: 1/1/0.67 m/s
– tempo di ciclo: 140.4 sec.
– produzione: 25.6 pezzi/ora
– velocità del mandrino: 16000 rpm
– portautensili: HSK 63
– capacità magazzino utensili: 23 utensili
– diametro massimo dell’utensile: 170 mm
– lunghezza massima dell’utensile: 270 mm
– peso massimo dell’utensile: 4 kg
– consumo massimo di energia: 1370 A
– potenza massima installata: 720 kW
– alimentazione elettrica: 380 V +/- 10% 50 Hz
– potenza di raffreddamento del sistema di raffreddamento dell’elettromandrino: 2800 W
– dimensioni (L x P x H): 6100 x 2480 x 2350 mm
– peso della macchina 1GXL TWIN : 29200 kg
Elettromandrino della macchina COMAU 1GXL TWIN
L’elettromandrino ad asse orizzontale è fissato alla fantina che si muove verticalmente lungo l’alloggiamento della colonna il cui movimento costituisce l’asse Y del centro di lavorazione. La fantina è stata progettata in modo da ottenere una notevole rigidità dinamica durante la lavorazione. L’elettromandrino ha un sistema di bloccaggio e sbloccaggio automatico dell’utensile nel cono. Sulla flangia della testa del mandrino si trovano i connettori per l’uscita dei sistemi di alimentazione che alimentano il mandrino. L’elettromandrino è dotato di un sistema di raffreddamento, con una capacità di raffreddamento di 2800 W. I cuscinetti sono lubrificati da aria/olio proveniente da un’apposita centralina, installata sul pannello idraulico principale della macchina.
Centrum obróbcze poziome COMAU 1GXL TWIN zostało wyprodukowane w 2003 roku przez Comau S.p.A. we Włoszech. Przeznaczeniem maszyny jest obróbka dolnej głowicy cylindrów. Maszyna w wersji TWIN składa się z dwóch centrów obróbczych zamontowanych naprzeciw siebie. Każde z centrum obróbczych posiada 3 osie sterowane przez sterownik CNC SIEMENS Sinumerik 840D oraz ruchomą głowicę zamontowaną na obudowie, stosowaną do frezowania, wiercenia otworów i wygładzania. Z przodu każdego modułu zamontowany jest stół obrotowy, posiadający przyrząd do mocowania detali podczas obróbki. Oba stoły obrotowe zamontowane są na jednej obudowie centralnej. Każdy moduł wyposażony jest w szereg instalacji zasilających, takich jak: instalacja hydrauliczna, instalacja smarująca TRABON, instalacja smarująca powietrzno-olejowa, instalacja pneumatyczna oraz chłodząca. Centrum obróbcze posiada magazyn narzędzi zdolny pomieścić 23 narzędzi o średnicy 170 mm, długości 270 mm i ciężarze 4 kg. Wrzeciono maszyny obraca się z prędkością wynoszącą 16000 rpm oraz wyposażone jest w uchwyt narzędziowy HSK 63. Centrum obróbcze COMAU 1GXL TWIN waży 29200 kg.
Specyfikacja centrum obróbczego COMAU 1GXL TWIN
– sterowanie CNC: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuwy w osiach X/Y/Z: 630/630/630 mm
– posuwy przyśpieszone w osiach X/Y/Z: 10 m/sec2
– prędkość robocza osi X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– czas cyklu: 140,4 sek.
– produkcja: 25,6 szt/godz.
– prędkość obrotowa wrzeciona: 16000 obr/min
– uchwyt narzędziowy: HSK 63
– pojemność magazynu narzędzi: 23 narzędzia
– maksymalna średnica narzędzi: 170 mm
– maksymalna długość narzędzi: 270 mm
– maksymalny ciężar narzędzi: 4 kg
– maksymalne zużycie prądu: 1370 A
– maksymalna moc zainstalowana: 720 kW
– zasilanie elektryczne: 380 V +/- 10% 50 Hz
– moc chłodząca instalacji chłodzącej elektrowrzeciona: 2800 W
– wymiary (dł. x szer. x wys.): 6100 x 2480 x 2350 mm
– ciężar maszyny 1GXL TWIN : 29200 kg
Elektrowrzeciono maszyny COMAU 1GXL TWIN
Elektrowrzeciono o poziomej osi przymocowane jest do wrzeciennika, który przesuwa się pionowo wzdłuż obudowy kolumny, której ruch tworzy oś Y centrum obróbczego. Wrzeciennik został zaprojektowany w taki sposób aby uzyskać znaczną sztywność dynamiczną w czasie obróbki. Elektrowrzeciono posiada system automatycznego blokowania i odblokowania narzędzia w stożku. Na kołnierzu głowicy wrzeciona znajdują się złączki wyjściowe instalacji energetycznych, zasilających wrzeciono. Elektrowrzeciono wyposażone jest w instalację chłodzącą, o mocy chłodzącej 2800 W. Łożyska smarowane są powietrzem/olejem pochodzącym z odpowiedniej centralki, zainstalowanej na głównym panelu hydraulicznym maszyny.
Горизонтальный обрабатывающий центр COMAU 1GXL TWIN был произведен в 2003 году компанией Comau S.p.A. в Италии. Назначение станка — обработка нижней головки цилиндров. Версия станка TWIN состоит из двух обрабатывающих центров, расположенных друг напротив друга. Каждый обрабатывающий центр имеет 3 оси, управляемые блоком ЧПУ SIEMENS Sinumerik 840D , и подвижную головку, установленную на корпусе, для фрезерования, сверления и хонингования. В передней части каждого модуля находится поворотный стол, оснащенный устройством для зажима заготовок во время обработки. Оба поворотных стола установлены на одном центральном корпусе. Каждый модуль оснащен рядом питающих установок, таких как: гидравлическая установка, установка смазки TRABON, установка воздушной/масляной смазки, пневматическая установка и установка охлаждения. Обрабатывающий центр имеет инструментальный магазин, способный вместить 23 инструмента диаметром 170 мм, длиной 270 мм и весом 4 кг. Шпиндель станка вращается со скоростью 16000 об/мин и оснащен держателем инструмента HSK 63. Вес обрабатывающего центра COMAU 1GXL TWIN составляет 29200 кг.
Технические характеристики обрабатывающего центра COMAU 1GXL TWIN
— Управление ЧПУ: SIEMENS Sinumerik 840D
— подачи по осям X/Y/Z: 630/630/630 мм
— ускоренная скорость подачи по оси X/Y/Z: 10 м/сек2
— рабочая скорость по оси X/Y/Z: 1/1/0,67 м/с
— время цикла: 140,4 сек.
— производительность: 25,6 шт/час
— скорость вращения шпинделя: 16000 об/мин
— держатель инструмента: HSK 63
— емкость инструментального магазина: 23 инструмента
— максимальный диаметр инструмента: 170 мм
— максимальная длина инструмента: 270 мм
— максимальный вес инструмента 4 кг
— максимальная потребляемая мощность: 1370 A
— максимальная установленная мощность: 720 кВт
— электропитание: 380 В +/- 10% 50 Гц
— мощность системы охлаждения электрошпинделя: 2800 Вт
— размеры (Д х Ш х В): 6100 х 2480 х 2350 мм
— вес станка 1GXL TWIN : 29200 кг
Электрошпиндель станка COMAU 1GXL TWIN
Электрошпиндель с горизонтальной осью крепится к бабке, которая перемещается вертикально вдоль корпуса колонны, движение которой образует ось Y обрабатывающего центра. Бабка сконструирована таким образом, чтобы обеспечить значительную динамическую жесткость во время обработки. Электрошпиндель имеет систему автоматической блокировки и разблокировки инструмента в конусе. На фланце шпиндельной бабки расположены разъемы для вывода силовых систем, питающих шпиндель. Электрошпиндель оснащен системой охлаждения, с мощностью охлаждения 2800 Вт. Смазка подшипников осуществляется воздухом/маслом, поступающим от соответствующего блока управления, установленного на главной гидравлической панели станка.
Horizontálne obrábacie centrum COMAU 1GXL TWIN bolo vyrobené v roku 2003 spoločnosťou Comau S.p.A. v Taliansku. Účelom stroja je obrábanie spodnej hlavy valcov. Verzia TWIN stroja pozostáva z dvoch obrábacích centier umiestnených oproti sebe. Každé obrábacie centrum má 3 osi riadené riadiacou jednotkou SIEMENS Sinumerik 840D CNC a pohyblivú hlavu namontovanú na skrini na frézovanie, vŕtanie a honovanie. V prednej časti každého modulu sa nachádza otočný stôl vybavený zariadením na upínanie obrobkov počas obrábania. Oba otočné stoly sú namontované na tej istej centrálnej skrini. Každý modul je vybavený radom napájacích inštalácií, ako napríklad: hydraulická inštalácia, mazacia inštalácia TRABON, vzduchová/olejová mazacia inštalácia, pneumatická inštalácia a chladiaca inštalácia. Obrábacie centrum má zásobník nástrojov, ktorý je schopný pojať 23 nástrojov s priemerom 170 mm, dĺžkou 270 mm a hmotnosťou 4 kg. Vreteno stroja sa otáča rýchlosťou 16 000 ot/min a je vybavené držiakom nástrojov HSK 63. Obrábacie centrum COMAU 1GXL TWIN váži 29200 kg.
Technické údaje obrábacieho centra COMAU 1GXL TWIN
– CNC riadenie: SIEMENS Sinumerik 840D
– posuvy v osiach X/Y/Z: 630/630/630 mm
– zrýchlený posuv v osiach X/Y/Z: 10 m/sec2
– pracovná rýchlosť v osi X/Y/Z: 1/1/0,67 m/s
– čas cyklu: 140,4 sek.
– výroba: 25,6 ks/hod.
– otáčky vretena: 16000 ot/min.
– držiak nástroja: HSK 63
– kapacita zásobníka nástrojov: 23 nástrojov
– maximálny priemer nástroja: 170 mm
– maximálna dĺžka nástroja: 270 mm
– maximálna hmotnosť nástroja 4 kg
– maximálna spotreba energie: 1370 A
– maximálny inštalovaný výkon: 720 kW
– elektrické napájanie: 380 V +/- 10 % 50 Hz
– výkon chladiaceho systému elektrovretena: 2800 W
– rozmery (d x š x v): 6100 x 2480 x 2350 mm
– hmotnosť stroja 1GXL TWIN : 29200 kg
Elektrovreteno stroja COMAU 1GXL TWIN
Elektrovreteno s horizontálnou osou je pripojené k vretenici, ktorá sa pohybuje vertikálne pozdĺž telesa stĺpa, ktorého pohyb tvorí os Y obrábacieho centra. Vreteník bol navrhnutý tak, aby sa dosiahla značná dynamická tuhosť počas obrábania. Elektrovreteno má systém automatického blokovania a odblokovania nástroja v kuželi. Na prírube hlavy vretena sú umiestnené konektory pre výstupy napájacích systémov, ktoré napájajú vreteno. Elektrovretenové vreteno je vybavené chladiacim systémom s chladiacim výkonom 2800 W. Ložiská sa mažú vzduchom/olejom, ktorý vychádza z vhodnej riadiacej jednotky nainštalovanej na hlavnom hydraulickom paneli stroja.
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi