Oglas Prodaje se JCB 4CX bager-utovarivač na aukciji je prodat i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
JCB 3CX bager-utovarivač JCB 3CX 20.400 € Bager-utovarivač 2000 7827 m/č Nizozemska, Bergschenhoek
JCB 3CX bager-utovarivač JCB 3CX 20.900 € Bager-utovarivač 2000 6192 m/č Nizozemska, Bergschenhoek
JCB 4CX bager-utovarivač JCB 4CX 19.500 € Bager-utovarivač 2000 7000 m/č Litvanija, Šiauliai
JCB 4CX bager-utovarivač
Prodato
JCB 4CX bager-utovarivač
JCB 4CX bager-utovarivač slika 2
JCB 4CX bager-utovarivač slika 3
JCB 4CX bager-utovarivač slika 4
JCB 4CX bager-utovarivač slika 5
JCB 4CX bager-utovarivač slika 6
JCB 4CX bager-utovarivač slika 7
JCB 4CX bager-utovarivač slika 8
JCB 4CX bager-utovarivač slika 9
JCB 4CX bager-utovarivač slika 10
JCB 4CX bager-utovarivač slika 11
JCB 4CX bager-utovarivač slika 12
JCB 4CX bager-utovarivač slika 13
JCB 4CX bager-utovarivač slika 14
JCB 4CX bager-utovarivač slika 15
JCB 4CX bager-utovarivač slika 16
JCB 4CX bager-utovarivač slika 17
JCB 4CX bager-utovarivač slika 18
JCB 4CX bager-utovarivač slika 19
JCB 4CX bager-utovarivač slika 20
JCB 4CX bager-utovarivač slika 21
JCB 4CX bager-utovarivač slika 22
JCB 4CX bager-utovarivač slika 23
JCB 4CX bager-utovarivač slika 24
JCB 4CX bager-utovarivač slika 25
JCB 4CX bager-utovarivač slika 26
JCB 4CX bager-utovarivač slika 27
JCB 4CX bager-utovarivač slika 28
JCB 4CX bager-utovarivač slika 29
JCB 4CX bager-utovarivač slika 30
JCB 4CX bager-utovarivač slika 31
JCB 4CX bager-utovarivač slika 32
JCB 4CX bager-utovarivač slika 33
JCB 4CX bager-utovarivač slika 34
JCB 4CX bager-utovarivač slika 35
JCB 4CX bager-utovarivač slika 36
JCB 4CX bager-utovarivač slika 37
JCB 4CX bager-utovarivač slika 38
JCB 4CX bager-utovarivač slika 39
JCB 4CX bager-utovarivač slika 40
JCB 4CX bager-utovarivač slika 41
JCB 4CX bager-utovarivač slika 42
JCB 4CX bager-utovarivač slika 43
JCB 4CX bager-utovarivač slika 44
JCB 4CX bager-utovarivač slika 45
JCB 4CX bager-utovarivač slika 46
JCB 4CX bager-utovarivač slika 47
JCB 4CX bager-utovarivač slika 48
JCB 4CX bager-utovarivač slika 49
JCB 4CX bager-utovarivač slika 50
JCB 4CX bager-utovarivač slika 51
JCB 4CX bager-utovarivač slika 52
JCB 4CX bager-utovarivač slika 53
JCB 4CX bager-utovarivač slika 54
JCB 4CX bager-utovarivač slika 55
JCB 4CX bager-utovarivač slika 56
JCB 4CX bager-utovarivač slika 57
JCB 4CX bager-utovarivač slika 58
JCB 4CX bager-utovarivač slika 59
JCB 4CX bager-utovarivač slika 60
JCB 4CX bager-utovarivač slika 61
JCB 4CX bager-utovarivač slika 62
JCB 4CX bager-utovarivač slika 63
JCB 4CX bager-utovarivač slika 64
JCB 4CX bager-utovarivač slika 65
JCB 4CX bager-utovarivač slika 66
JCB 4CX bager-utovarivač slika 67
JCB 4CX bager-utovarivač slika 68
1/68
Marka JCB
Model 4CX
Godina proizvodnje 2000
Radnih sati 6500 m/č
Lokacija Švedska
Datum objavljivanja više od 1 meseca
Machineryline ID UU30440
Stanje
Stanje polovne
Dodatne informacije
Engleski
Manufacturer: JCB
Model: 4CX-4x4-PC3
Year model: 2000
Hours: 6500
ID: 0495508

Engine heater newly installed
1 flap bucket and forks in front 1 digger bucket in back
Third function
Powershift
Sliding unit

Seller's Comment
Selling it because my husband got sick.
I don't know anything about it, only that it was purchased before the illness

The broker's comment
Tractor is a bit cramped as the car behind did not want to start at the moment (but to be arranged)
Ran a test on most things on the small surface that was available
Seal any visible leaks
Pulls well forward and backward on gear
Front loader works
Excavator works
There may be things that I could not see when it stood as it did
There may be flaws and errors
Prikaži ceo komentar
Hersteller: JCB
Modell: 4CX-4x4-PC3
Baujahr: 2000
Stunden: 6500
ID: 0495508

Motorheizung neu eingebaut
1 Klappschaufel und Gabeln vorne 1 Baggerschaufel hinten
Dritte Funktion
Machtverschiebung
Schiebeeinheit

Kommentar des Verkäufers
Verkaufe es weil mein Mann krank geworden ist.
Ich weiß nichts darüber, nur dass es vor der Krankheit gekauft wurde

Der Kommentar des Maklers
Traktor ist etwas eng, da das hintere Auto im Moment nicht starten wollte (aber zu arrangieren)
Führte einen Test auf den meisten Dingen auf der kleinen verfügbaren Oberfläche durch
Dichten Sie alle sichtbaren Lecks ab
Zieht gut vorwärts und rückwärts im Gang
Frontlader funktioniert
Bagger funktioniert
Es mag Dinge geben, die ich nicht sehen konnte, als es so stand, wie es war
Es kann Mängel und Fehler geben
Tootja: JCB
Mudel: 4CX-4x4-PC3
Aasta mudel: 2000
Tundi: 6500
ID: 0495508

Äsja paigaldatud mootorisoojendus
1 klappkopp ja kahvlid ees 1 kopp taga
Kolmas funktsioon
Powershift
Lükandüksus

Müüja kommentaar
Müün kuna abikaasa jäi haigeks.
Ma ei tea sellest midagi, ainult et see on ostetud enne haigust

Maakleri kommentaar
Traktor on veidi kitsas kuna taga sõitev auto ei tahtnud hetkel käima minna (aga korrastada)
Testisime enamiku asjadega saadaoleval väikesel pinnal
Sulgege kõik nähtavad lekked
Tõmbab käigul hästi ette ja taha
Esilaadur töötab
Ekskavaator töötab
Võib olla asju, mida ma ei näinud, kui see nii seisis
Võib esineda vigu ja vigu
Gamintojas: JCB
Modelis: 4CX-4x4-PC3
Metų modelis: 2000
Valandos: 6500
ID: 0495508

Naujai sumontuotas variklio šildytuvas
1 atvartas kaušas ir šakės priekyje, 1 ekskavatoriaus kaušas gale
Trečioji funkcija
Powershift
Stumdomas mazgas

Pardavėjo komentaras
Parduodu nes susirgo vyras.
Nieko apie tai nežinau, tik tiek, kad pirktas iki ligos

Brokerio komentaras
Traktorius kiek ankštas, nes iš paskos važiuojantis automobilis šiuo metu nenorėjo užvesti (bet tvarkyti)
Išbandė daugumą dalykų ant nedidelio prieinamo paviršiaus
Užsandarinkite matomus nuotėkius
Gerai traukia į priekį ir atgal pavarą
Frontalinis krautuvas veikia
Ekskavatoriaus darbai
Gali būti dalykų, kurių aš negalėjau pamatyti, kai jis stovėjo taip, kaip buvo
Gali būti trūkumų ir klaidų
Ražotājs: JCB
Modelis: 4CX-4x4-PC3
Izlaiduma gads: 2000
Stundas: 6500
ID: 0495508

Tikko uzstādīts dzinēja sildītājs
1 atloku kauss un dakšas priekšā 1 ekskavatora kauss aizmugurē
Trešā funkcija
Powershift
Bīdāmā vienība

Pārdevēja komentārs
Pārdodu, jo vīrs saslima.
Neko par to nezinu, tikai to, ka iegādāts pirms slimības

Brokera komentārs
Traktors ir nedaudz saspiests, jo aizmugurē braucošā mašīna šobrīd negribēja iedarbināt (bet jāsakārto)
Izmēģināja lielāko daļu lietu uz mazās pieejamās virsmas
Aizzīmogojiet visas redzamās noplūdes
Pārnesumu labi velk uz priekšu un atpakaļ
Frontālais iekrāvējs strādā
Ekskavatora darbi
Var būt lietas, kuras es nevarēju redzēt, kad tā stāvēja tā, kā tā bija
Var būt nepilnības un kļūdas
Producent: JCB
Model: 4CX-4x4-PC3
Rok modelowy: 2000
Godziny: 6500
ID: 0495508

Nowo zamontowana nagrzewnica silnika
1 łyżka z klapą i widły z przodu 1 łyżka do koparki z tyłu
Trzecia funkcja
Powershift
Jednostka przesuwna

Komentarz sprzedawcy
Sprzedaję to, bo mój mąż zachorował.
Nic o tym nie wiem, tylko, że został kupiony przed chorobą

Komentarz brokera
Ciągnik jest trochę ciasny, bo samochód z tyłu nie chciał w tej chwili odpalić (ale do uzgodnienia)
Przeprowadziłem test większości rzeczy na małej powierzchni, która była dostępna
Uszczelnij wszelkie widoczne wycieki
Dobrze ciągnie do przodu i do tyłu na biegu
Ładowacz czołowy działa
Koparka działa
Mogą być rzeczy, których nie mogłem zobaczyć, kiedy stał tak, jak był
Mogą być wady i błędy
Fabrikat: JCB
Modell: 4CX-4x4-PC3
Årsmodell: 2000
Timmar: 6500
Id: 0495508

Motorvärmare ny monterad
1 stycke klaffskopa och gafflar fram 1 stycke grävskopa bak
Tredjefunktion
Powershift
Skjutbart aggregat

Säljarens kommentar
Säljer den på grund av att min man blivit sjuk.
Jag kan inget om den bara att den blev inköpt före sjukdomen

Mäklarens kommentar
Traktor står lite trångt då bilen bakom inte ville starta för tillfället (men ska ordnas)
Körde ett test på det mesta på den lilla yta som fanns
Tät inga synliga läckor
Drar bra fram och bak på växel
Lastare fram fungerar
Grävaggregat fungerar
Det kan finnas saker som jag inte kunnat se då den stod som den gjorde
Det kan finnas brister och fel